Monday, July 12, 2010

Монгол төрийн үндэсний хөгжмийн их найрал байгуулах тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийн хэрэгжилт

Ерөнхийлөгчийн зарлигийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын ЗГ-ын Хөтөлбөр батлах тухай 2006 оны 233 тогтоолоор Үндэсний дуу, бүжгийн эрдмийн чуулгын Үндэсний найрал хөгжмийн бүрэлдэхүүнийг чанаржуулан өргөжүүлэх замаар Монгол Төрийн Үндэсний хөгжмийн их найралыг 120 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулахаар шийдвэрлэсэн.