Monday, July 12, 2010

Монгол төрийн үндэсний хөгжмийн их найрал байгуулах тухай Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигийн хэрэгжилт

Ерөнхийлөгчийн зарлигийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын ЗГ-ын Хөтөлбөр батлах тухай 2006 оны 233 тогтоолоор Үндэсний дуу, бүжгийн эрдмийн чуулгын Үндэсний найрал хөгжмийн бүрэлдэхүүнийг чанаржуулан өргөжүүлэх замаар Монгол Төрийн Үндэсний хөгжмийн их найралыг 120 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулахаар шийдвэрлэсэн.

Sunday, April 4, 2010

024


023


022


021


020


019


018


017


016


015


014


013


012


011


010


009


008


007


006


005


004


003


002

001